Är du intresserad av språkbadsundervisning på svenska i Sibbo? Ansökningstid 1.2- 28.2.2023, välkommen på informationskväll onsdag 1.2.2023 kl. 18.00

Språkbadet ger barnet en möjlighet att bli flerspråkigt i ett tidigt skede. Det är en givande inlärningsmetod som öppnar dörrar för barnet i framtiden, berättar Ann-Sofi Pitkänen, rektor för Leppätien koulu.

Vid tillställningen får du information om vad språkbad är. Vi berättar också på vilket sätt barnet tillägnar sig språket, hur modersmålet utvecklas och vilken roll vårdnadshavaren till språkbadsbarnet har.

Vi hoppas att du anmäler dig till informationskvällen i förväg. Vänligen skicka din anmälan senast 31.1.2023 per e-post till adressen maria.blombergvondergeest@sipoo.fi . Tillställningen är finskspråkig.

Ansökan till språkbad i februari för barn som fyller fyra

Med språkbad avses den modell för inlärning av ett främmande språk där man tillägnar sig språket genom att använda det i ett naturligt sammanhang och i meningsfulla situationer. I Sibbo erbjuds språkbadsundervisning på svenska till barn som har finska eller något annat språk än svenska som sitt modersmål. All undervisning och verksamhet i språkbadsdaghemmet och -skolan sker konsekvent på svenska.

Ansökan till språkbadet i Sibbo sker under det år då barnet fyller fyra år. Ansökningstiden till språkbadet är i februari.

Det finns två språkbadsdaghem i Sibbo: Leppätien kielikylpypäiväkoti i Nickby och Metsärinteen kielikylpypäiväkoti i Västerskog.

Språkbadsförskoleundervisning ordnas i Metsärinteen esikoulu, i Miili enhet och i Leppätien koulu.

Språkbadsundervisning för årskurserna 1–6 ordnas i Leppätien koulu, som är verksam såväl i Nickby som i Miiliområdet i Söderkulla. Barnens språkbadsstig fortsätter i årskurserna 7–9 i Sipoonjoen koulu där undervisningen ordnas i samarbete med Kungsvägens skola.

 

Senast uppdaterad 23.01.2023