Oletko kiinnostunut ruotsinkielisestä kielikylpyopetuksesta Sipoossa? Hakuaika 1.2- 28.2.2023, tervetuloa infoiltaan ke 1.2. klo 18.00

-Kielikylpy antaa lapselle mahdollisuuden kasvaa monikieliseksi varhaisessa vaiheessa. Se on antoisa opiskelumuoto, joka avaa ovia lapselle tulevaisuudessa, kertoo Leppätien koulun rehtori Ann-Sofi Pitkänen.

Infotilaisuudesta saat tietoa Sipoon kielikylpypolusta varhaiskasvatuksesta peruskoulun 9 luokkaan asti.  Tilaisuudessa käsitellään myös sitä, miten lapsi oppii kieltä, miten äidinkieli kehittyy ja minkälainen on kielikylpylapsen huoltajan rooli.

Infotilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään 31.1.2023 sähköpostitse osoitteeseen maria.blombergvondergeest@sipoo.fi . Tilaisuus on suomenkielinen.

Helmikuussa voi hakea kielikylpypaikkaa 4 vuotta täyttäville lapsille

Kielikylvyllä tarkoitetaan vieraan kielen oppimisen mallia, jossa kieli opitaan käyttämällä sitä luonnollisissa yhteyksissä ja mielekkäissä tilanteissa. Sipoossa on tarjolla ruotsinkielistä kielikylpyopetusta lapsille, joiden äidinkieli on suomi tai jokin muu kieli kuin ruotsi. Kielikylpypäiväkodissa ja -koulussa opetus ja toiminta tapahtuu johdonmukaisesti ruotsiksi.

Kielikylpyyn haetaan Sipoossa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää neljä vuotta. Hakuaika kielikylpyyn on helmikuussa.

Sipoossa toimii kaksi kielikylpypäiväkotia, Leppätien kielikylpypäiväkoti Nikkilän alueella sekä Metsärinteen kielikylpypäiväkoti Västerskogin alueella.

Kielikylpyesiopetusta järjestetään Metsärinteen esikoulussa Miilin yksikössä sekä Leppätien koululla.

Kielikylpyopetusta luokille 1–6 järjestetään Leppätien koulussa, sekä Söderkullan alueella Miilin yksikössä. Lapsen kielikylpypolku jatkuu luokilla 7-9 Sipoonjoen koulussa yhteistyössä Kungsvägens skolanin kanssa.

 

Viimeksi muokattu 23.01.2023