Är du intresserad av språkbad på svenska i Sibbo? Välkommen på infokväll onsdagen den 24 november kl. 18

-Språkbadsstigen kräver mycket av såväl barnet som hela familjen. Språkinlärningen förutsätter ihärdigt arbete, men å andra sidan är språkbadet en mycket givande inlärningsmetod som kommer att öppna dörrar för barnet i framtiden, berättar Leppätien koulus rektor Ann-Sofi Pitkänen.

Deltagarna i info- och nätverkskvällen får också veta hur det egentligen går till när barnen lär sig det nya språket. Under kvällen tar vi upp olika ämnen och delar ut information om t.ex. hur familjen kan stödja barnets språkinlärning, hur barnen lär sig nya saker genom ett främmande språk, samt varför det är så viktigt att stödja barnets modersmål hemma.

Vi hoppas att ni anmäler er till info- och nätverkskvällen i förväg. Anmälningar bes senast onsdagen den 17 november och de ska skickas per e-post till adressen sari.johansson@sibbo.fi .

Ansökan till språkbad i mars för barn som fyller fyra nästa år

Med språkbad avses den modell för inlärning av ett främmande språk där man tillägnar sig språket genom att använda det i ett naturligt sammanhang och i meningsfulla situationer. I Sibbo är undervisningsspråket i språkbadsdaghemmen svenska. Verksamheten riktas till barn som har finska eller något annat språk än svenska som sitt modersmål. All undervisning och annan verksamhet i språkbadsdaghem och -skolor sker konsekvent på svenska.

Ansökan till språkbadet i Sibbo sker under det år då barnet fyller fyra år. Ansökningstiden till språkbadet är årligen i mars.

Det finns två språkbadsdaghem i Sibbo: Leppätien kielikylpypäiväkoti i norra Sibbo samt Metsärinteen kielikylpypäiväkoti i södra Sibbo. Språkbadsförskola ordnas i Metsärinteen kielikylpypäiväkoti och i Leppätien koulu. Språkbadsundervisning för årskurserna 1–6 ordnas i Leppätien koulu, som är verksam såväl i samarbete med Kungsvägens skola. i Nickby som i Miiliområdet i Söderkulla. Barnens språkbadsstig fortsätter i årskurserna 7–9 i Sipoonjoen koulu, som ordnar undervisningen

Mer information:

Ann-Sofi Pitkänen, språkbadets rektor tfn 050 522 2808, ann-sofi.pitkanen@sibbo.fi
Merja Auramo, speciallärare inom språkbad, tfn 050 350 2474, merja.auramo@sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 03.11.2021