Oletko kiinnostunut ruotsinkielisestä kielikylpyopetuksesta Sipoossa? Tervetuloa infoiltaan ke 24.11. klo 18

-Kielikylpypolku on vaativa sekä lapselle että perheelle. Kielen omaksuminen vaatii pitkäjänteistä harjoittelua, mutta kielikylpy on toisaalta hyvin antoisa opiskelumuoto, joka avaa ovia lapselle tulevaisuudessa, kertoo Leppätien koulun rehtori Ann-Sofi Pitkänen.

Tieto- ja verkostoitumisillassa saat tietoa siitä, miten lapsi omaksuu uuden kielen. Illan aikana pohditaan ja saadaan tietoa myös sellaisista kysymyksistä, kuten miten lapsen oppimista voi tukea kotoa ja miten vieraan kielen kautta opitaan uutta ja miksi äidinkielen tukeminen kotona on tärkeää.

Tieto- ja verkostoitumisiltaan pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Ilmoittautumiset pyydetään lähettämään viimeistään keskiviikkona 17.11. sähköpostitse osoitteeseen sari.johansson@sipoo.fi .

Maaliskuussa haku kielikylpyyn neljä vuotta ensi vuonna täyttäville lapsille

Kielikylvyllä tarkoitetaan vieraan kielen oppimisen mallia, jossa kieli omaksutaan käyttämällä sitä luonnollisissa yhteyksissä ja mielekkäissä tilanteissa. Sipoossa on tarjolla ruotsinkielistä kielikylpyopetusta lapsille, joiden äidinkieli on suomi tai jokin muu kieli kuin ruotsi. Kielikylpypäiväkodissa ja -koulussa opetus ja toiminta tapahtuu johdonmukaisesti ruotsiksi.

Kielikylpyyn haetaan Sipoossa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää neljä vuotta. Hakuaika kielikylpyyn on vuosittain maaliskuussa.

Sipoossa toimii kaksi kielikylpypäiväkotia, Leppätien kielikylpypäiväkoti Pohjois-Sipoossa sekä Metsärinteen kielikylpypäiväkoti Etelä-Sipoossa. Kielikylpyesiopetusta järjestetään Metsärinteen kielikylpypäiväkodissa sekä Leppätien koululla. Kielikylpyopetusta luokille 1–6 järjestää Leppätien koulu sekä Nikkilän alueella että Etelä-Sipoossa Miilin alueella. Lapsen kielikylpypolku jatkuu luokilla 7-9 Sipoonjoen koulussa yhteistyössä Kungsvägens skolanin kanssa.

Lisätiedot:

Ann-Sofi Pitkänen, kielikylvyn rehtori puh. 050 522 2808, ann-sofi.pitkanen@sipoo.fi
Merja Auramo, kielikylvyn erityisopettaja, puh. 050 350 2474, merja.auramo@sipoo.fi

Viimeksi muokattu 03.11.2021