Använd munskydd inomhus och i folksamlingar – undvik att ordna stora privata tillställningar

En stark rekommendation att använda munskydd i publiktillställningar, alla offentliga inomhuslokaler, folksamlingar både inomhus och utomhus samt i läroanstalter på andra stadiet gäller fortfarande. Rekommendationen att använda munskydd gäller personer över 15 år som inte har någon hälsorelaterad orsak att inte använda munskydd.

Alla som besöker kommunens offentliga lokaler så som biblioteken, ungdomslokalerna och social- och hälsostationen uppmuntras att använda munskydd. Info och anvisningar finns på affischer och dekaler i lokalerna. Vi följer också med antalet kunder som besöker våra lokaler och ser till att högst hälften av det tillåtna antalet kunder vistas i lokalen samtidigt. När kommunen ordnar publiktillställningar ser vi alltid till att deltagarna har möjlighet att undvika nära kontakter med varandra och att antalet besökare inte överskrider rekommendationerna.

Det rekommenderas att skolorna ordnar möten med vårdnadshavare i första hand på distans. Närvaromöten hålls om ett distansmöte av någon orsak inte passar familjen, eller om det med tanke på mötesärendet är motiverat att ordna ett kontaktmöte. Vid närvaromöten med vårdnadshavare rekommenderas att deltagarna använder munskydd och att man strävar efter att iaktta säkerhetsavståndet. Inom småbarnspedagogiken rekommenderas det att vårdnadshavarna använder munskydd i daghemmets lokaler, till exempel när de lämnar sitt barn i dagvård eller hämtar barnet hem.

Vett och etikett vid grupphobbyer för vuxna

Det rekommenderas att sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna deltar i inomhus avbryts i situationer med hög smittrisk i områden som är i upptrappningsfasen. Detta betyder till exempel sådan gruppidrott för vuxna där närkontakter med andra utövare hör till grenen. Om det är möjligt att undvika närkontakt med andra utövare kan även hobbyverksamhet i vuxengrupper fortsätta också inomhus. Rekommendationerna har beaktats i alla gruppmotionskurser som kommunen ordnar.

– Vad gäller hobbyverksamhet för vuxna rekommenderar vi att föreningar, klubbar och andra som ordnar verksamhet överväger situationen och inte ordnar verksamhet med hög smittrisk inomhus. Till exempel korgboll är ett spel som skulle se mycket annorlunda ut och vara svårt att ordna om spelarna ska undvika närkontakt med varandra. Å andra hand kan en gymnastiktimme bra ordnas i en rymlig lokal och med tillräckligt stort säkerhetsavstånd mellan deltagarna. Det är bra att hålla gruppstorlekarna små. En bra maximistorlek är högst 20 personer, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Kommunens egen rekommendation om distansarbete trädde i kraft redan på våren och gäller tillsvidare. Personalen arbetar på distans, om arbetsuppgifterna inte kräver närvaro på arbetsplatsen. Kommunen rekommenderar också att personalen som deltar i nödvändiga närvaromöten eller dylika tillställningar använder munskydd. Statsrådet rekommenderar nu motsvarande omfattande distansarbete också för arbetsgivare inom den privata sektorn.

Enstaka nya smittfall i Sibbo

I Sibbo har det under de senaste veckorna konstaterats några enstaka fall av coronavirussmitta. Antalet coronavirusfall som har bekräftats i kommunen sedan våren är nu sammanlagt 98.

Sibbos enhet för smittsamma sjukdomar spårar aktivt personer som blivit exponerade för viruset. Arbetet utförs i skift. Ett pressmeddelande publiceras om exponeringar som skett till exempel i en offentlig lokal om det inte på något annat sätt är möjligt att nå alla eventuellt exponerade. Det är bra att komma ihåg att fastän en person som senare insjuknat i viruset har besökt till exempel en restaurang, en butik eller någon annan offentlig lokal vid en viss tidpunkt, betyder detta inte att stället inte skulle kunna besökas av andra helt tryggt vid ett senare tillfälle.

Vi rekommenderar att alla skaffar sig smarttelefonapplikationen Coronablinkern. Du kan ladda ner Coronablinkern till din mobiltelefon på webbplatsen koronavilkku.fi/sv/.

– Kom ihåg att stanna hemma och söka dig till coronatest om du har ens lindriga coronarelaterade symtom. Se till att du är helt frisk när du deltar i hobbyer eller besöker biblioteket, tillställningar och butiken, påminner Grannas.

Sibbo kommun följer med hur coronavirussituationen utvecklas och iakttar noggrant även andra myndigheters rekommendationer. Vi publicerar alltid information om eventuella nya anvisningar så snabbt som möjligt.

Du hittar viktig information om rekommendationerna och coronavirussituationen bakom dessa länkar:
Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker
THL:s coronakarta (coronavirussituationen)
Statsrådets linjedragningar, beslut och rekommendationer
Regionförvaltningsverkets beslut
Arbetshälsoinstitutets anvisningar för arbetsplatser

Senast uppdaterad 05.07.2022