Ansökan om skolskjuts för läsåret 2024–2025

Ansökan om skolskjuts gäller:

  • förskoleelever vars skolväg överskrider 5 km eller vars skolväg bedöms som farlig (ansökan om understöd för ledsagande)
  • blivande elever i årskurs 1 vars skolväg är över 3 km, eller något annat kriterium i skolskjutsprinciperna är uppfyllt
  • blivande elever i årskurs 4 vars skolväg överskrider 5 km, eller något annat kriterium i skolskjutsprinciperna är uppfyllt
  • blivande elever i årskurs 7 vars skolväg överskrider 5 km, eller något annat kriterium i skolskjutsprinciperna är uppfyllt

 

Ansökan om skolskjuts görs i Wilma, länk till anvisning: Ansökan om skolskjuts i Wilma (pdf)

Ansökningar som lämnats in under ansökningstiden behandlas och besluten offentliggörs/skickas före början av nästa läsår.

En ny ansökan om skolskjuts ska fyllas i om elevens skola byts ut eller om skolskjutsbeslutet inte är i kraft för läsåret 2024–2025. Skolskjutsbeslutets giltighetstid kan granskas i Wilma: Anvisning: granskning av skolskjutsbeslut i Wilma (pdf)

OBS! Det är inte möjligt att göra ansökningar eller läsa beslut i applikationen Wilma. Logga in via webbläsaren.

 

Senast uppdaterad 26.02.2024