Anmälningen för vårterminens Hobari kurser öppnas 14.11.2022

Ungefär 400 barn deltar i verksamheten som inleddes i Sibbo i september inom ramen för hobbymodellen Hobari. Verksamheten har starta men det finns ännu plats i några hobbyer. Man kan anmäla sig till all verksamhet i Sibbo, inte bara i barnets egen skola.

”Projektplaneringen börjar varje projektår från noll då finansierings summan är bekräftad. I planeringen bör kommas ihåg skolornas antal, kommunens geografiska läge och tvåspråkigheten. Redan från pilotskedet har alla som deltagit varit av den åsikten att verksamhet bör finnas i alla våra 15 skolor. Utbudet skall vara mångsidigt med idrott, konst och underhållning. Att vara med i projektet är ett ständigt utvecklingsarbete och vi tar gärna emot uppbyggande feedback under hela verksamhetsåret,” tillägger koordinatorn.

Vi vill i projektet Finlands modellen speciellt nå de barn och ungdomar som inte har från tidigare någon hobby eller som av olika orsaker tycker att det är utmanande med hobbyer. Detta kommer speciellt att höra till utvecklingsområdet i Sibbo under de kommande säsongerna. Projektet har en viktig roll för barn och ungdomar att pröva på något nytt som man eventuellt inte skulle göra på fritiden. Projektet öppnar också dörrar till att fortsätta hobbyn mer målinriktat. För endel barn är hobbyn mening i att pyssla med något som intresserar utan desto mer mål eller prestationskrav. Projektets användningssätt är många.

Anmälningarna för vårterminen börjar 14.11.2022 kl. 8.00 på Sibbo kommuns webbtjänst.
Det nationella utvecklingsprojektet pågår andra läsåret. Hobari – hobbyverksamhet är del av ett nationellt utvecklingsprojekt Finlands hobbymodeller med syftet att göra hobbyverksamheten till en del av skoldagen, i skolan eller i närheten av den. I ungdomslagen föreslås nya bestämmelser om hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen. Lagen förbinder ändå inte kommuner att ordna verksamhet.

“Hobbyverksamhet är en av kommunens kultur- och fritidtjänsters viktigaste verktyg för att stöda barnets och ungdomarnas välmående. Den positiva effekt som meningsfull hobby ger till människor i alla åldrar både pyskiskt och fysiskt kan inte nekas.” Noterar kultur- och fritidstchef Christian Sandström.

Det behövs fortfarande flera hobbyledare, särskilt sådana som talar svenska. Om du är intresserad
av att bli hobbyledare, ta kontakt med projektkoordinator Elina Halla eller Maria Sundman.

Elina Halla, kultur och fritidstjänstkoordinator, tfn 050 5983 083, elina.halla@sibbo.fi
Maria Sundman, idrottskoordinator, tfn 040 191 4527,maria.sundman@sibbo.fi

 

 

Senast uppdaterad 03.11.2022