Hobarin kevätkauden ilmoittautumiset avautuvat 14.11.2022

Toista vuotta Sipoossa käynnissä olevaan Hobari – toiminnan pariin on löytänyt Sipoossa syyslukukaudella jo 400 lasta. Vaikka toiminta on käynnistynyt jo syyskuussa, osassa ryhmiä on vielä tilaa. Mielenkiintoisiin harrastuksiin voi ilmoittautua myös vaikka se ei sijaitsisi oman koulun tiloissa.

“Hankkeen suunnittelu aloitetaan joka hankekausi nollasta rahoituksen määrän varmistuttua. Suunnitelmia tehdessä on pidettävä mielessä mukana olevien koulujen määrän ja kunnan alueen laajuus ja kaksikielisyys. Jo alusta asti pilottijaksolla mukana olleet ovat olleet sitä mieltä, että tarjontaa tulee olla kaikille sipoolaisille 15 koululle, ja että tarjonnan tulee olla mahdollisimman monipuolista, sekä liikuntaa, taidetta ja viihdettä yhdistellen. Hankkeessa mukana olo on jatkuvaa kehitystyötä ja otamme mielellämme vastaan rakentavaa palautetta koko toimintakauden ajan”, koordinaattori tiivistää.

Hankkeen Suomen harrastamisen mallin hakuperiaatteiden mukaisesti harrastustoiminnan pariin haluttaisiin tavoittaa erityisesti ne lapset ja nuoret, joilla ei ole aiempaa harrastusta tai harrastaminen on jostakin syystä haastavaa. Tämä on erityinen hankkeen kehittämistyön aihe myös Sipoossa tulevina kausina. Hankkeen koetaan olevan myös tärkeä tilaisuus lapsille ja nuorille kokeilla jotain täysin uutta, johon ei välttämättä hakeutuisi vapaa-ajalla, ja tarjota väylä jatkaa harrastuksen parissa lisää ja tavoitteellisemmin. Joillekin lapsille harrastamisen merkitys on puuhailla jonkin häntä kiinnostavan aiheen parissa ilman tavoitteita tai muita paineita. Hankkeen käyttötavoista on siis moneksi.

Kevätkauden ilmoittautumiset käynnistyvät Sipoon kunnan verkkosivuilla 14.11.2022 klo 8.00.

Valtakunnallinen kehittämishanke on käynnissä toista kokonaista lukuvuotta Hobari on osa Suomen harrastamisen mallin valtakunnallista kehittämishanketta, jonka ajatuksena on tuoda matalan kynnyksen harrastaminen maksuttomana osaksi lasten koulupäivää koululla tai sen läheisyydessä. Suomen harrastamisen mallia on esitetty kirjattavaksi Nuorisolakiin, mutta toiminta säilyy kunnille vapaaehtoisena.

”Harrastustoiminta on kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yksi tärkeimmistä työkaluista lasten ja
nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Mielekkään harrastuksen positiivista vaikutusta kaikenikäisten
ihmisten sekä fyysiselle, että mielen hyvinvoinnille on vaikea kiistää.” Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Christian Sandström täsmentää.

Lisää harrastusohjaajia, erityisesti ruotsin kieltä taitavia, kaivataan vielä mukaan. Jos olet kiinnostunut toimimaan harrastusohjaajana, olethan yhteydessä projektikoordinaattori Elina Hallaan tai Maria Sundmaniin.

Elina Halla, kulttuuri- ja vapaa-aikakoordinaattori, puh. 050 5983 083, elina.halla@sipoo.fi
Maria Sundman, liikuntakoordinaattori, puh. 040 191 4527, maria.sundman@sipoo.fi

 

 

Viimeksi muokattu 03.11.2022