Allaktivitetshallens motionssal öppen med förhandsbokning från och med 17.5.

Motionssalen är öppen vardagar kl. 14-20. I lokalen får samtidigt vistas högst tio personer och maximala antalet säkerställs genom att besökarna på förhand bokar plats. Turer (á 1,5h) kan bokas via motionssalens hemsida: https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/allaktivitetshallens-motionssal/ . I salen ska besökarna hålla ett säkerhetsavstånd på minst två meter till varandra.

Kompensation för förlorad användarrätt

Stängningen kompenseras för den tid då månadskortet och säsongkortet till motionssalen inte har kunnat användas. Kompensation görs i första hand genom att förlänga giltighetstiden men ersättningen kan också användas för köp av en ny säsong.

På kundens begäran och om ersättningen är 10 euro eller mera, kan ersättningen alternativt betalas till kundens konto. Användning av ersättningen för köp av en ny säsong eller begäran om återbetalning ska göras senast 30.10.2021. Återbetalningar görs i juni och november 2021.

Om kortet har betalats med motions- eller kultursedlar, Smartum eller ePass, kan beloppet inte återbetalas till bankkontot utan det kan endast användas för inträdesavgifter till Allaktivitetshallens motionssal. 

Seniorsal-turer startar tisdagen 18.5. för äldre personer som fått två doser av coronavaccinet

Tisdag och torsdag förmiddagar kl. 8:30–11 är motionssalen igen reserverad för seniorer (60 år och äldre) som har fått två doser av coronavaccinet. För att målgruppen för Seniorsalen är begränsad behövs det ingen förhandansmälning. Giltighetstiden av 10-gångskort för Seniorsalen förlängas vid Infon.

Allaktivitetshallens och motionssalens öppethållningstider kan ändras enligt epidemiläget.Hallen och motionssalen är öppna ända till 24.6. Efter sommarpausen hoppas vi att höstsäsongen kan börja normalt 2.8. utan begränsningar.

Ytterligare information:
Allaktivitetshallens Info tel. 040 191 4119 vardagar kl. 14-20.

 

Senast uppdaterad 10.08.2021