Skadedjur

Råtta

Råttor smutsar ner, förstör livsmedel med sin avföring och gnagar sönder konstruktioner och anordningar. Om man observerar råttor på dagen tyder det ofta på att det finns fler råttor än normalt i ett område. Riklig förekomst av råttor beror ofta på bristfällig avfallshantering och kompostering.

Vid bekämpning och förebyggande av råttor är det viktigt att förhindra deras näringstillgång varpå det är viktigt att till exempel avfallsbehållarna är hela och att de rengörs regelbundet.

Bekämpningen är alltid på fastighetsägarens ansvar

Råttor kan vid behov bekämpas med olika fällor och bekämpningsmedel. Det rekommenderas att bekämpningsåtgärder utförs samtidigt på flera fastigheters områden, eftersom råttor kan förekomma på ett stort område. Vid stora problem med råttor rekommenderas att man vänder sig till professionella skadedjursbekämpare.

Om avfallshanteringen i en fastighet inte sköts enligt bestämmelserna och orsakar sanitär olägenhet enligt hälsoskyddslagen, kan hälsoskyddsmyndigheten vidta åtgärder mot den som orsakar skadan. Kontakta i första hand miljöhälsovården i fall att du behöver råd eller hjälp med bekämpningen eller om ägaren till fastigheten, på vilken olägenheter förekommer inte gör de åtgärder som behövs för att avlägsna problemet.

Närmare anvisningar om råttbekämpning ger de kommunala hälsoinspektörerna. Miljöskyddsinspektörerna ger anvisningar om hur man komposterar och behandlar avfall på rätt sätt.