Haittaeläimet

Rotta

Rotat aiheuttavat epäsiisteyttä, pilaavat ulosteillaan elintarvikkeita sekä aiheuttavat jyrsintävaurioita rakenteille ja laitteille. Päivällä tehdyt rottahavainnot viittaavat usein siihen, että rottia on alueella normaalia enemmän. Usein rottien runsaan esiintymisen syynä ovat puutteet jätehuollossa ja kompostoinnissa. Rottien torjunnassa ja ennaltaehkäisyssä on tärkeintä estää niiden ravinnonsaanti, joten esimerkiksi jäteastioiden tulee olla ehjiä ja ne on puhdistettava säännöllisesti.

Torjunnan järjestäminen on aina kiinteistön omistajan vastuulla

Tarvittaessa rottia voidaan torjua erilaisin loukuin tai torjunta-ainein. Torjuntatoimien tekeminen samanaikaisesti useamman kiinteistön alueella on suositeltavaa. Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymistä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen.

Mikäli kiinteistön omistaja, jonka alueella rottaongelma esiintyy, ei tee tarvittavia toimenpiteitä haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi tai mikäli kaipaat neuvoja rottaongelman ratkaisemiseen, ota yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon. Mikäli ongelman syynä on puutteellinen kompostointi tai jätteiden käsittely, voi Sipoon kunnan ympäristövalvonta antaa kompostointiin ja jätehuoltoon ohjeita.

Elinympäristön terveyshaittojen selvittämisessä ympäristöterveydenhuolto ja ympäristöviranomaiset tekevät yhteistyötä.