Kestävä kehitys

Sipoon kunta on sitoutunut tekemään osansa, jotta myös tulevilla sukupolvilla olisi edellytykset hyvään elämään. Järjestämme ja tuotamme kunnan palvelut kestävällä tavalla. Kuntana pyrimme toimimaan niin, että luonnonvaroja käytetään säästeliäästi, maaperä säilyy elinvoimaisena sekä vesistöt ja ilma puhtaana. Luontoarvot ja lähiluonto ovat meille kunnia-asia.

 

Ajankohtaista

Tiedätkö, minkälaisia energiatoimenpiteitä Sipoon kunta on tehnyt? Kuinka itse voisit säästää energiaa? Sipoon kunta panostaa kestävään kehitykseen ja on toteuttanut erilaisia energiaa säästäviä toimenpiteitä. Kunta on myös vähentänyt fossiilisten energialähteiden käyttöä.  Esimerkkitoimenpiteisiin voi tutustua videoiden muodossa.

 

Kasvihuonekaasupäästöt

Sipoon kunnan kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat valtaosin liikenteestä, rakennusten lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta. Sipoon kunnan oma toiminta aiheuttaa alle 10 % koko kunnan päästöistä. Eniten päästöjä aiheutuu kiinteistöjen kaukolämmityksestä ja sähkönkulutuksesta. Kunta on tehnyt monia päästöjä vähentäviä toimenpiteitä. Lue lisää Sipoon kunnan energiapolusta.

Kuuma-kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti) ovat tehneet yhteisen ilmasto-ohjelman, jonka avulla seutu pyrkii kohti ilmastoälykästä tulevaisuutta.

 

CO2-raportti

CO2-raportti on kertoo ajankohtaisimmat uutiset ilmastonmuutoksesta, energiasta, ympäristöstä, ympäristöpolitiikasta, luonnosta ja luonnonsuojelusta.

CO2-raportti

Saat tietoa Sipoon kasvihuonekaasupäästöistä klikkaamalla Sipoon kuntaa kartalla.