Kestävä kehitys

Sipoon kunta on sitoutunut tekemään osansa, jotta myös tulevilla sukupolvilla olisi edellytykset hyvään elämään. Järjestämme ja tuotamme kunnan palvelut kestävällä tavalla. Kuntana pyrimme toimimaan niin, että luonnonvaroja käytetään säästeliäästi, maaperä säilyy elinvoimaisena sekä vesistöt ja ilma puhtaana. Luontoarvot ja lähiluonto ovat meille kunnia-asia.

Tiedätkö, minkälaisia energiatoimenpiteitä Sipoon kunta on tehnyt? Kuinka itse voisit säästää energiaa? Sipoon kunta panostaa kestävään kehitykseen ja on toteuttanut erilaisia energiaa säästäviä toimenpiteitä. Kunta on myös vähentänyt fossiilisten energialähteiden käyttöä.  Esimerkkitoimenpiteisiin voi tutustua videoiden muodossa.

Kasvihuonekaasupäästöt

Sipoon kunnan kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat valtaosin liikenteestä, rakennusten lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta. Yli 50 % kunnan päästöistä on peräisin tieliikenteestä. Sipoo sijoittuu muiden samankokoisten kuntien vertailussa keskitasolle. Asukaskohtaiset päästöt ovat Sipoossa yli 20 % suuremmat kuin Uudenmaan kunnissa keskimäärin. Tämä johtuu tieliikenteen päästöjen suuresta osuudesta. Sipoon kunnan oma toiminta aiheuttaa puolestaan alle 10 % koko kunnan päästöistä. Eniten päästöjä aiheutuu kiinteistöjen kaukolämmityksestä ja sähkönkulutuksesta.

Sipoon kunta on energiapolullaan keskittynyt vaikuttaviin toimenpiteisiin ja myös energiantuotanto on hyvässä vauhdissa kohti hiilineutraaliutta. Kuuma-kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti) ovat tehneet yhteisen ilmasto-ohjelman, jonka avulla seutu pyrkii kohti ilmastoälykästä tulevaisuutta.

Tutustu tarkemmin Sipoon ilmastotyöhön:

Sipoon kunnan energiapolku

Kuuma-kuntien yhteinen ilmasto-ohjelma

CO2-raportti

CO2-raportti on kertoo ajankohtaisimmat uutiset ilmastonmuutoksesta, energiasta, ympäristöstä, ympäristöpolitiikasta, luonnosta ja luonnonsuojelusta. CO2-raportti on yli kymmenen vuoden ajan toiminnassa ollut palvelu, joka tukee ja tarjoaa työkaluja muun muassa ilmastotyön suunnitteluun, kohdentamiseen ja seurantaan noin 90 kunnassa ympäri Suomea. CO2-raportin kautta kunnat pystyvät paitsi seuraamaan ilmastotyönsä tuloksia myös vertailemaan päästökehitystään muihin kuntiin.

Sipoon kunnan vuoden 2020 kasvihuonepäästöjen ennakkotiedot on julkaistu vuosittaisessa CO2-raportissa ja Sipoon kasvihuonepäästöt laskivat viime vuosien tasolta. Vuoden 2020 ennakkotietojen lisäksi raporttiin on koottu Sipoon päästötiedot vuosilta 2008–2019.

Tutustu tarkemmin Sipoon viimeisimpään CO2 -raporttiin:

Sipoon kasvihuonekaasupäästöt 2008–2020, Ennakkotieto vuodelta 2020