Ympäristö ja eläimet

Sipoossa on kaunis ja monipuolinen luonto: upea saaristo, runsaasti metsäalueita ja yli 50 luonnonsuojelualuetta. Taajaman viihtyisyyden takaavat puistot ja viheralueet, joita on Sipoossa yli 60 hehtaaria. Lähiluonto ja luontoarvot ovat Sipoolle kunnia-asia ja kunta on sitoutunut järjestämään palvelunsa kestävän kehityksen päämäärät huomioiden.

Tässä osiossa voit tutustua mm. Sipoon kunnan puisto- ja viheralueisiin, kunnan metsäalueisiin, Sipoon tarjoamiin luontoelämyksiin sekä lemmikkieläimille suunnattuihin palveluihin. Lisäksi löydät tietoa ympäristövalvonnalle kuuluvista tehtävistä ja ohjeita lupien hakemiseen ja ilmoitusten tekemiseen.