Ympäristö ja eläimet

Sipoossa on kaunis ja monipuolinen luonto: upea saaristo, runsaasti metsäalueita ja yli 50 luonnonsuojelualuetta. Taajaman viihtyisyyden takaavat puistot ja viheralueet, joita on Sipoossa yli 60 hehtaaria sekä vuosittain asukkaiden iloksi kunnan istuttamat kesäkukat. Viheralueista kaksi on tarkoitettu kokonaan koirien käyttöön ja talvisin voi koirien kanssa lähteä koiraladuille hiihtämään. Lähiluonto ja luontoarvot ovat Sipoolle kunnia-asia ja kunta on sitoutunut järjestämään palvelunsa kestävän kehityksen päämäärät huomioiden.

Kunnan ympäristön- ja luonnonsuojelusta huolehtii ympäristövalvonta, joka myös vastaa ympäristön tilan seurannasta ja tutkimuksesta sekä ympäristöasioiden neuvonnasta. Ympäristövalvonta hoitaa myös ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä kuten lupa-asioita, tarkastuksia ja valvontaa.