Vasa förvaltningsdomstols beslut i besvär i ett miljötillståndssärende – Potentiel Oy

 

Vasa förvaltningsdomstols beslut 30.3.2021 nr 21/0042/3 om besvär i ett miljötillståndsärende, som har gällt fyllning av grusgrop, Sibbo.

Lovsökande: Potentiel Oy

Här kan du läsa Vasa förvaltningsdomstols kungörelse pdf)

 

 

Senast uppdaterad 30.03.2021