Utkastet till Nylandsprogrammet 2022–2025 framläggs offentligt 4.10–3.11.2021

Kungörelse

Nylandsprogrammet är ett landskapsprogram som innehåller en vision för landskapet fram till år 2030 samt prioriteringar, mål och åtgärder gällande åren 2022–2025.

Nylands landskapsstyrelse har 27.9.2021 godkänt att dokumenten går ut på remiss och framläggs offentligt 4.10–3.11.2021.
Programmet har utarbetats av Nylands förbund i samarbete med NTM-centralen i Nyland, regionens kommuner, företag, utbildnings- och forskningsanstalter samt organisationer.

Det är möjligt att bekanta sig med materialet på Nylands förbunds webbplats på adressen
http://www.uudenmaanliitto.fi/nylandsprogrammet2022.
Du kan lämna feedback på dokumenten senast 3.11.2021 på adressen lausuntopalvelu.fi eller per e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Upplysningar om Nylandsprogrammet:
Sakkunniga Rosa Tuomi, tfn 050 563 0375, rosa.tuomi@uudenmaanliitto.fi

Utvecklingschef Outi Ervasti, tfn 040 721 2131, outi.ervasti@uudenmaanliitto.fi
Upplysningar om miljörapporten:
Miljösakkunniga Tanja Lamminmäki, tfn 041 536 2763, tanja.lamminmaki@uudenmaanliitto.fi

Senast uppdaterad 04.10.2021