Uusimaa-ohjelma 2022–2025:n luonnos on nähtävillä 4.10.–3.11.2021

Kuulutus

Uusimaa-ohjelma on maakuntaohjelma, joka sisältää maakunnan vision vuoteen 2030 sekä painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022–2025.

Uudenmaan maakuntahallitus on 27.9.2021 hyväksynyt asiakirjat lähetettäväksi lausunnoille ja asetettavaksi julkisesti nähtäville 4.10.–3.11.2021.
Ohjelman on laatinut Uudenmaan liitto yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, maakunnan kuntien, yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä järjestöjen kanssa.

Aineistoon voi tutustua Uudenmaan liiton verkkosivuilla osoitteessa
www.uudenmaanliitto.fi/uusimaaohjelma2022.
Asiakirjoista voi antaa palautetta viimeistään 3.11.2021 osoitteessa lausuntopalvelu.fi tai sähköpostilla osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Lisätietoja Uusimaa-ohjelmasta:
Erityisasiantuntija Rosa Tuomi, p. 050 563 0375, rosa.tuomi@uudenmaanliitto.fi Kehittämispäällikkö Outi Ervasti, p. 040 721 2131, outi.ervasti@uudenmaanliitto.fi
Lisätietoja ympäristöselostuksesta:
Ympäristöasiantuntija Tanja Lamminmäki, p. 041 536 2763, tanja.lamminmaki@uudenmaanliitto.fi

Viimeksi muokattu 04.10.2021