Utarbetandet av den nya generalplanen för Sibbo inleds

 

Vi inleder arbetet med uppdateringen av generalplanen för hela Sibbo och lägger fram generalplanens program för deltagande och bedömning i enlighet med § 6 i markanvändnings och bygglagen. Den nya generalplanen utarbetas som en plan med rättsverkan och den ersätter den gällande generalplanen för Sibbo 2025.

Information om utgångspunkterna för generalplanen och om förfarandet för deltagande och växelverkan hittar du på generalplanens webbsidor, adress www.sibbo.fi > Planläggning och utveckling > Generalplanläggning. Under planeringens gång kommer vi att presentera generalplanen med tillhörande material vid olika informations- och workshopevenemang. Vi informerar om dessa händelser separat.

Du kan ta del av programmet för deltagande och bedömning på generalplanens webbsida www.sibbo.fi > Planläggning och utveckling > Generalplanläggning samt vid kundbetjäningen Sibbo-Info i Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider 15.12.2022 – 15.1.2023.

Delta och påverka målsättningen för den nya generalplanen!

Nu bjuder vi in alla invånare och andra intressentgrupper att delta i målsättningen för generalplanen genom en webbenkät, där vi kartlägger synen på Sibbos styrkor och utvecklingsmål.

Besvara enkäten på adressen mpt.link/sibbo2050 och berätta hur just Ditt Sibbo ser ut år 2050. Enkäten är öppen 15.12.2022-15.1.2023. Om du vill kan du också besvara enkäten vid Sibbo-Info i Nickby 21.12.2022 kl 10-11.30 och vid Sibbo-Info i Söderkulla 4.1.2023 kl 10-11.30. Vi kommer då att vara där för att hjälpa till att svara på enkäten.

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 15.12.2022

 

Senast uppdaterad 14.12.2022