Sipoon uuden yleiskaavan laatiminen käynnistyy

 

Käynnistämme Sipoon koko kunnan yleiskaavan päivitystyön ja asetamme nähtäville yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman maankäyttö- ja rakennuslain 6§:n mukaisesti. Uusi yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi, ja se korvaa voimassa olevan yleiskaavan 2025.

Tietoa yleiskaavan lähtökohdista ja osallistumismahdollisuuksista löydät yleiskaavan verkkosivuilta osoitteesta www.sipoo.fi > Kaavoitus ja kehittäminen > Yleiskaavoitus. Suunnittelun edetessä tulemme esittelemään yleiskaavaa ja sen oheismateriaaleja erilaisissa tiedotus- ja työpajatilaisuuksissa. Näistä tilaisuuksista tiedotamme erikseen.

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voit tutustua yleiskaavan verkkosivuilla www.sipoo.fi > Kaavoitus ja kehittäminen > Yleiskaavoitus sekä Sipoo-Infon toimipisteissä Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) ja Söderkullassa (Amiraalintie 2) niiden aukioloaikoina ajalla 15.12.2022 – 15.1.2023.

Osallistu ja vaikuta uuden yleiskaavan tavoitteiden määrittelyyn!

Nyt kutsumme kaikki kuntalaiset ja muut sidosryhmät mukaan yleiskaavan tavoitteiden määrittelyyn verkkokyselyllä, jossa kartoitamme näkemyksiä Sipoon vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Vastaa kyselyyn osoitteessa mpt.link/sipoo2050 ja kerro, millainen juuri Sinun Sipoosi on vuonna 2050. Kysely on auki 15.12.2022-15.1.2023 välisen ajan. Halutessasi voit tulla vastaamaan kyselyyn myös Sipoo-infossa Nikkilässä 21.12.2022 klo 10–11.30 välisenä aikana ja Sipoo-infossa Söderkullassa 4.1.2023 klo 10–11.30 välisenä aikana. Olemme silloin paikalla avustamassa kyselyyn vastaamisessa.

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Sipoossa 15.12.2022

 

Viimeksi muokattu 14.12.2022