TM7 Detaljplan för Karlsgård koloniträdgård, framläggande av utkast

 

Utkastet till detaljplan är framlagt i enlighet med 62 § i markanvändnings- och bygglagen och 30 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 27.4.2023–2.6.2023 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under kundbetjäningens öppettider. Man kan också bekanta sig med det förberedande materialet till planutkastet på kommunens webbplats på adressen www.sibbo.fi/sv/tm7.

Eventuella åsikter om planutkastet ska lämnas in skriftligt senast 2.6.2023, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Mer information ger planläggare Antti Kuusiniemi, tfn 050 434 5612, planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi, och planeringskonsult Sonja Semeri, tfn 040 630 3931, fornamn.efternamn@ramboll.fi.

Invånarmöte

Planläggningen av Karlsgård presenteras 16.5.2023 kl. 17:00–18:30 på Talman koulu (Satotalmavägen 17). Invånarmötet genomförs som en planutställning och man kan komma till tillställningen när som helst. Välkommen!

 

Markanvändningssektionen
Sibbo 5.4.2023

 

Senast uppdaterad 26.04.2023