TM6 Detaljplan för Tallmobågen, framläggande av utkast

Planeringsområdet omfattar cirka 60 hektar och ligger i Tallmo bycentrum i ett område som gränsar till Mårtensbyvägen och Golf Talma. Målet med detaljplaneringen är att bygga ett mångsidigt och byliknande bostadsområde för högst 1 700 invånare i närheten av det framtida Tallmo centrum och tågstationen för persontrafik.

Utkastet till detaljplan är framlagt i enlighet med 62 § i markanvändnings- och bygglagen och 30 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 13.10.2022–17.11.2022 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under kundbetjäningens öppettider. Man kan också bekanta sig med det förberedande materialet till planutkastet på kommunens webbplats

Eventuella åsikter om planutkastet ska lämnas in skriftligt senast 17.11.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Mer information ger planläggare Antti Kuusiniemi, tfn 050 434 5612 och planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Invånarmöte och markägarträffar
Planläggningen av Tallmobågen presenteras 27.10.2022 kl. 17:00–19:00 på Talman koulu (Satotalmavägen 17). Invånarmötet genomförs som en planutställning och man kan komma till tillställningen när som helst. Ingen anmälan krävs. Välkommen!

Tallmobågens planläggare är anträffbar för områdets markägare i huvudbiblioteket i Nickby med tidsbestälning 14.11.2022 kl. 9:30–16:00 och 16.11.2022 kl. 14:00–18:00. Tidsbeställning per telefon på numret 050 434 5612.

Markanvändningssektionen
Sibbo 13.10.2022

Senast uppdaterad 07.10.2022