TM6 Detaljplan för Tallmobågen, förslag och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning framlagt

Kommunstyrelsen beslutade 26.2.2024 lägga fram förslaget till detaljplan för Tallmobågen. Målet med detaljplaneringen är att bygga ett mångsidigt och byliknande bostadsområde i närheten av det framtida Tallmo centrum och tågstationen för persontrafik.

Förslaget till detaljplan och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 7.3.2024–19.4.2024 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under kundbetjäningens öppettider. Man kan också bekanta sig med planförslaget på kommunens webbplats www.sipoo.fi/tm6.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska lämnas in skriftligt senast fredag 19.4.2024, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Planläggningen av Tallmobågen presenteras 3.4.2024 kl. 17:00–18:30 på Talman koulu (Satotalmavägen 17). Invånarmötet genomförs som en planutställning och man kan komma till tillställningen när som helst. Välkommen!

Mer information ger planläggare Antti Kuusiniemi, tfn 050 434 5612 och tf. planläggningschef Dennis Söderholm, tfn 040 141 7043, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Kommunstyrelsen
Sibbo 7.3.2024

 

Senast uppdaterad 06.03.2024