TM1 Detaljplan för Trä-Tallmo anhängig

 

Detaljplaneringen av Trä-Tallmo (plan TM1) som ingår i kommunens planläggningsprogram inleds. Planeringsområdet ligger norr om Tallmo centrum, ca 8 km från Nickby mot nordväst. Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att bebygga området i enlighet med principerna för en traditionell by. Detaljplanen ska göra det möjligt att flytta gamla timmerhus till området eller bygga nya hus i allmogestil.

I anslutning till planarbetet undersöks också möjligheterna att smidigt kombinera arbete och boende på ett nytt sätt. Tillsammans med planområdet för Tallmobågen inleder planen utvecklingen av stationsnejden i Tallmo.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 25.2.2021 – 26.3.2021 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sipoo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 26.3.2021, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Jenny Hölttä tfn. 046 921 4938, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 25.2.2021

Kungörelse (pdf)

 

Senast uppdaterad 25.02.2021