Tillkännagivande om Nylands NTM-centralens kungörelse – Landsväg 148 och Brobölevägens korsning, Sibbo, vägplan

 

Tillkännagivande om Nylands NTM-centralens kungörelse (pdf)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Dnr: UUDELY/3947/2021

Landsväg 148 och Brobölevägens korsning, Sibbo, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar på sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt förvaltningslagen 62 a §, som berör inledandet av planeringen samt fältundersökningar angående vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.

Kungörelsen publiceras på NTM-centralen i Nylands informationsnät på webbplatsen 15.4.2021 https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset.

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 15.4.2021 – 17.5.2021.

 

Ytterlig information fås av:

NTM-centralen i Nyland, projektchef Mikko Vihermäki,
tfn 0295 036 015, mikko.vihermaki@ely-keskus.fi

Sibbo kommun, chef för kommunteknik Marjo Bruun,
puh. 050 563 5132, marjo.bruun@sipoo.fi

Finnmap Infra Oy, projektchef Mikko Yli-Kauhaluoma,
puh. 040 760 6784, mikko.yli-kauhaluoma@finnmap-infra.fi

 

Senast uppdaterad 01.09.2021