Ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta – Mt 148 ja Brobölentien liittymä, Sipoo, tiesuunnitelma

 

Ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta (pdf)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Dnro: UUDELY/3947/2021

Mt 148 ja Brobölentien liittymä, Sipoo, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 15.4.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 15.4. – 17.5.2021 välisen ajan.

 

Lisätietoja antavat:

Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Mikko Vihermäki,
puh. 0295 036 015, mikko.vihermaki@ely-keskus.fi

Sipoon kunta, kuntatekniikan päällikkö Marjo Bruun,
puh. 050 563 5132, marjo.bruun@sipoo.fi

Finnmap Infra Oy, projektipäällikkö Mikko Yli-Kauhaluoma,
puh. 040 760 6784, mikko.yli-kauhaluoma@finnmap-infra.fi

 

 

 

 

 

 

Viimeksi muokattu 01.09.2021