Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 3.12.2021

 

Det temporära beredningsorganets beslut 3.12.2021

Det temporära beredningsorganet diskuterade läget för budgetplanering och budgetutfall 2021, och i aktuella ärenden behandlades rekryteringar för beredningsorganet och utveckling av välfärdsområdets brandprojekt. Dessa antecknades för kännedom.

Överföring av uppgifter om personal till välfärdsområdet

Kommunerna och samkommunerna ska lämna ut sådana nödvändiga uppgifter i elektronisk form som beredningen av inledandet av dess verksamhet och förvaltning förutsätter om den personal som övergår i anställning hos välfärdsområdet. På tilläggslistan behandlade det temporära beredningsorganet begäran om överföring av personaluppgifter. Insamlingen av uppgifter för den första fasen sker i början av december 2021, den andra i mars-april 2022 och den tredje i september-oktober 2022.

Företagshälsovårdstjänster för den temporära förvaltningen

Som fortsättning till beredningsorganets beslut 14.10.2021 § 65 behandlade det temporära beredningsorganet på tilläggslistan de företagshälsovårdstjänster som den temporära förvaltningen behöver. Vid upphandlingen av denna service har det framkommit ett behov att säkerställa också en fortsatt service för välfärdsområdet under en begränsad tidsperiod innan välfärdsområdet beslutar om en mer permanent modell för ordnandet av servicen. Beredningsorganet beslöt att förlänga avtalet med Affärsverket Kungsvägensarbetshälsa i Borgå stad med oförändrade villkor till 30.6.2022. Avtalet ingås inte genom detta beslut utan genom undertecknande av ett separat avtalsdokument.

I de övriga ärendena fattade det temporära beredningsorganet beslut enligt föredragningslistan.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

 ostranyland.fi

Senast uppdaterad 17.12.2021