Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin tiedottaa 3.12.2021

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 3.12.2021

Väliaikainen valmistelutoimielin keskusteli talousarvion 2021 laadinnan ja toteuman tilanteesta, ja ajankohtaisissa asioissa käytiin läpi valmistelutoimielimelle tehtävien rekrytointien tilanne ja hyvinvointialueen brändiprojektin edistyminen. Nämä merkittiin tiedoksi.

Henkilöstötietojen siirrot hyvinvointialueen valmisteluun

Kuntien ja kuntayhtymien on luovutettava hyvinvointialueelle sen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot sähköisessä muodossa henkilöstöstä, joka siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli lisälistallaan tietopyyntöjä henkilöstösiirtoja varten. Ensimmäisen vaiheen tietojen keräys toteutetaan joulukuun 2021 alussa, toinen tietopyyntö maalis-huhtikuussa 2022 ja kolmas syys-lokakuussa 2022.

Väliaikaishallinnon työterveyshuollon järjestäminen

Valmistelutoimielin käsitteli lisälistallaan väliaikaishallinnon tarvitsemia työterveyshuollon palveluja ns. jatkokäsittelypykälänä liittyen VATEn päätökseen 14.10.2021 § 65. Palvelua hankittaessa on ilmennyt tarve varmistaa palvelun tuleva jatkuminen hyvinvointialueella rajatulla ajanjaksolla ennen kuin hyvinvointialue päättää palvelun pysyvämmästä järjestämismallista. Valmistelutoimielin päätti jatkaa sopimusta Porvoon kaupungin liikelaitos Kuninkaantien työterveyden kanssa entisin ehdoin 30.6.2022 saakka. Sopimuksen jatkoa ei tehdä tällä päätöksellä vaan allekirjoittamalla erillinen sopimusasiakirja.

Muut asiat väliaikainen valmistelutoimielin päätti esityslistan mukaisesti.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

itauusimaa.fi

Viimeksi muokattu 17.12.2021