Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 15.2.2022

 

Det temporära beredningsorganets beslut 15.2.2022

Östra Nylands välfärdsområde och Borgå stad har från hösten 2021 berett bolagiseringen av Centralen för förvaltningstjänster i Borgå stad till ett gemensamt aktiebolag (HPK Palvelut Oy), som producerar ICT-, ekonomi- och personalförvaltningstjänster för de båda aktörerna. Borgå stad har bildat bolaget HPK Palvelut Oy. Parterna har i samarbete förhandlat om innehållet i bolagsordningen, i avtalet om bolagsbildning och i delägaravtalet.

Det temporära beredningsorganet beslutade godkänna HPK Palvelut Oy:s delägaravtal och köp av aktier enligt villkoren i avtalshandlingar som följer som bilagor (delägaravtal, köpebrev för aktierna). Man förbinder sig inte till delägaravtalet och aktieteckningen genom detta beslut, utan genom att underteckna separata avtalshandlingar.

Övriga ärenden på föredragningslistan antecknades för kännedom enligt förslag. Vid mötet behandlades inte en tilläggslista.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

 

Senast uppdaterad 15.02.2022