Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 14.10.2021

 

Det temporära beredningsorganets beslut 14.10.2021

Utnämning av en politisk uppföljningsgrupp

Kommunerna inom Östra Nylands välfärdsområde hade ombetts utse sina representanter till en politisk uppföljningsgrupp för det temporära beredningsorganet. Det är viktigt att informera politiska beslutsfattare om beredningen av välfärdsområdet innan man går vidare till välfärdsområdesfullmäktige våren 2022. Det temporära beredningsorganet utnämnde följande medlemmarna i den politiska uppföljningsgruppen i enlighet med de erhållna förslagen:

Askola: Sanna Kurki, Tero Suominen, Rauna Kiiskinen
Borgå: Mikaela Nylander, Jorma Wiitakorpi, Jenna Perokorpi
Lappträsk: Päivi Lempiö, Arto Kujala, Kim Jordas
Lovisa: Otto Andersson, Arja Isotalo, Janne Lepola
Mörskom: Elmeri Nieminen, Kristian Forsman, Satu Lindgren
Pukkila: Terhi Tikkala, Lennu Sajomaa, Jyrki Loijas
Sibbo: Ari Oksanen, Kaj Lindqvist, Lilli Kahri

Den politiska uppföljningsgruppen kompletteras i efterhand med räddningsverkets representant. Kompletteringen görs som tjänsteinnehavararbete efter att den regionala räddningsnämnden har fattat beslut om att utse en medlem.

Utnämning av personalens representanter till sektioner

Huvudavtalsorganisationerna hade ombetts utse personalens representanter till fyra sektioner under beredningsorganet. Det temporära beredningsorganet utnämnde personalens representanter i enlighet med huvudavtalsorganisationernas förslag till sektionerna Ledning och kompetens, HR, Kontaktytor i kommunerna och Ordnande av tjänster.

Ordnande av uppdraget som arbetarskyddschef för det temporära beredningsorganet

Det temporära beredningsorganet utnämnde ordförande för det temporära beredningsorganets HR-sektion och social- och hälsovårdssektorns specialsakkunnig i Borgå Irja Suhonen som arbetarskyddschef för den temporära förvaltningens nyanställda. Uppdraget börjar omedelbart och fortsätter till 31 mars 2022.

Företagshälsovårdstjänster för den temporära förvaltningen

Beredningsorganet beslöt att upphandla företagshälsovårdstjänster enligt förslaget på tilläggslistan av Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa i Borgå stad för de anställda som beredningsorganet separat har rekryterat för att stödja beredningsverksamheten inom välfärdsområdet.

I de övriga ärendena fattade det temporära beredningsorganet beslut enligt föredragningslistan.

Mötesdokument

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

ostranyland.fi

 

Senast uppdaterad 15.10.2021