Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin tiedottaa 14.10.2021

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 14.10.2021

Poliittisen seurantaryhmän asettaminen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntia oli pyydetty nimeämään edustajansa väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittiseen seurantaryhmään. Poliittisten päättäjien informointi hyvinvointialueen valmistelusta on tärkeää ennen siirtymistä aluevaltuustovaiheeseen keväällä 2022. Väliaikainen valmistelutoimielin asetti poliittisen seurantaryhmän saatujen esitysten mukaisesti seuraavasti:

Askola: Sanna Kurki, Tero Suominen, Rauna Kiiskinen
Lapinjärvi: Päivi Lempiö, Arto Kujala, Kim Jordas
Loviisa: Otto Andersson, Arja Isotalo, Janne Lepola
Myrskylä: Elmeri Nieminen, Kristian Forsman, Satu Lindgren
Porvoo: Mikaela Nylander, Jorma Wiitakorpi, Jenna Perokorpi
Pukkila: Terhi Tikkala, Lennu Sajomaa, Jyrki Loijas
Sipoo: Ari Oksanen, Kaj Lindqvist, Lilli Kahri

Pelastuslaitoksen edustaja seurantaryhmään täydennetään jälkikäteen viranhaltijatyönä, kun aluepelastuslautakunta on tehnyt päätöksensä jäsenen nimeämisestä.

Henkilöstön edustajat jaostoissa

Pääsopijajärjestöille oli lähetetty pyyntö nimetä henkilöstön edustajat neljään valmistelutoimielimen alaiseen jaostoon. Väliaikainen valmistelutoimielin nimesi henkilöstön edustajat pääsopijajärjestöjen ehdotusten mukaisesti jaostoihin Johtaminen ja osaaminen, HR, Yhdyspinnat kunnissa sekä Palvelujen järjestäminen.

Valmistelutoimielimen työsuojelupäällikön tehtävän järjestäminen

Väliaikaishallinnon palkkaamien työntekijöiden työsuojelupäällikön tehtävään nimettiin valmistelutoimielimen HR-jaoston puheenjohtajana toimiva Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen erityisasiantuntija Irja Suhonen. Tehtävä alkaa välittömästi ja jatkuu 31.3.2022 saakka.

Väliaikaishallinnon työterveyshuollon järjestäminen

Valmistelutoimielin päätti hankkia väliaikaishallinnon tarvitsemat työterveyshuollon palvelut lisälistan esityksen mukaisesti Porvoon kaupungin liikelaitos Kuninkaantien työterveydeltä niille työntekijöille, jotka valmistelutoimielin on erikseen rekrytoinut tukemaan hyvinvointialueen valmistelutoimintaa.

Muut asiat väliaikainen valmistelutoimielin päätti esityslistan mukaisesti.

Kokousasiakirjat

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

itauusimaa.fi

 

Viimeksi muokattu 15.10.2021