Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 10.2.2022

 

Det temporära beredningsorganets beslut 10.2.2022

Östra Nylands välfärdsområde behöver ett gemensamt och enhetligt klient- och patientdatasystem. Förenhetligandet är ett stort projekt som inte kan genomföras på en kort tid. För att säkerställa kontinuiteten beslutade det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde att fortsätta att använda de nuvarande klient- och patientdatasystemen över årsskiftet 2022–23.

Välfärdsområdets temporära beredningsorgan beslutade att teckna aktier i Kuntien Tiera Oy för att möjliggöra användningen av tjänster och system i framtiden. Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde beslutade godkänna den utarbetade informationssäkerhetsplanen för välfärdsområdet. Det temporära beredningsorganet beslutade överföra ärendet om Mörskoms och Pukkilas grundkapitalandel i samband med övergången till välfärdsområdet till nästa möte.

Övriga ärenden på föredragningslistan enligt förslag. Vid mötet behandlades en tilläggslista.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

 

Senast uppdaterad 11.02.2022