Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin tiedottaa 10.2.2022

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 10.2.2022

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tarvitsee yhteisen ja yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän. Yhtenäistäminen on suuri hanke eikä sen läpivieminen ole mahdollista lyhyessä aikataulussa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti jatkuvuuden takaamiseksi jatkaa nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöä vuodenvaihteen 2022–23 yli.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti merkitä Kuntien Tiera Oy:n osakkeita mahdollistaakseen palveluiden ja järjestelmien käytön tulevaisuudessa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti hyväksyä valmistellun hyvinvointialueen tietoturvasuunnitelman. Väliaikainen valmistelutoimielin päätti siirtää seuraavaan kokoukseen Myrskylän ja Pukkilan kuntien peruspääomaosuuksien siirtoa hyvinvointialueelle koskevan asiakohdan.

Muut asiat esityslistan esitysten mukaisesti. Kokouksessa oli käsiteltävänä lisälista.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

 

Viimeksi muokattu 11.02.2022