T6 Detaljplan för Östra Tasträsk, förslag framlagt

 

Kommunstyrelsen beslutade 25.10 2021 lägga fram förslaget till detaljplan för Östra Tasträsk. Avsikten med planarbetet är att möjliggöra byggandet av en matargata i enlighet med delgeneralplanen samt byggandet av ett nytt egnahemsområde.

Förslaget till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 14.1.2022–18.2.2022 vid SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider. Man kan också bekanta sig med planförslaget på kommunens webbplats www.sibbo.fi > t6. Eventuella anmärkningar om förslaget ska lämnas in skriftligt senast fredag 18.2.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Växelverkan kommer att ordnas på ett sätt som är möjligt under de rådande undantagsförhållandena. Planematerialet presenteras på ett webbinarium 27.1.2022 kl. 17. Instruktioner för webbinariet publiceras ca en vecka innan webbinariet på planens webbsida. Man kan också reservera en tid för möte med planläggaren i Söderkulla bibliotek. Mötestiderna är i första hand avsedda för planeringsområdets fastighetsägare. Tidsbeställningen sker per telefon, tfn 050 432 8644. Tider kan bokas för följande dagar: onsdag 19.1., fredag 21.1. och onsdag 2.2.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Pieta Kupiainen tfn. 050 432 8644, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 14.1.2022

 

Senast uppdaterad 13.01.2022