Strukturmodeller för den nya generalplanen för Sibbo läggs fram

I samband med den nya generalplanen för Sibbo har vi utarbetat tre strukturmodeller för att dra upp riktlinjerna för olika eventuella utvecklingsscenarion för Sibbo och för att avbilda dem. Strukturmodellerna utgörs av kartor som används för att avbilda bland annat fokusområdena för framtidens boende och tjänster, utvecklingsbehoven av rörlighet och de viktigaste områdena för rekreation och turism samt deras förbindelsebehov.

De alternativa strukturmodellerna har avsiktligt utarbetats så att de avviker från varandra och på det sätt genuint representerar de alternativa utvecklingsscenariona för framtidens Sibbo. De alternativa strukturmodellerna presenteras i kartformat. Vid utarbetandet av strukturmodellerna har vi beaktat de fastställda målen för generalplanen samt den respons som vi tidigare har fått av kommuninvånarna och beslutsfattarna. Du kan bekanta dig med resultaten av en startenkät om generalplanen som riktades till kommuninvånarna på generalplanens webbplats.

Planeringen av utkastet till generalplanen inleds hösten 2023. Utgående från responsen om strukturmodellerna och konsekvensbedömningen planeras generalplanen så att en av de tre alternativa strukturmodellerna väljs och bearbetas till en slutlig strukturmodell. Efter att beslutsfattarna har godkänt den slutliga modellen, styr den modellen utarbetandet av utkastet till generalplan.

Mer information om de alternativa strukturmodellerna finns på generalplanens webbplats: https://mpt.link/sibbogeneralplan Du kan bekanta dig med alternativen också vid SibboInfo i Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Söderkulla (Amiralvägen 2) under deras öppettider under tiden 15.6.2023–15.9.2023.

Delta och påverka strukturmodellerna för framtidens Sibbo!

Nu samlar vi in respons på de alternativa strukturmodellerna. Vi vill veta vad du tycker om de olika val som vi har gjort i de alternativa strukturmodellerna. Hur påverkar dem ditt liv och din vardag i framtidens Sibbo?

Bekanta dig med strukturmodellerna på generalplanens webbplats och ge respons på dem genom att svara på enkäten senast 15.9.2023 på adressen https://bit.ly/strukturmodellerna

Om du vill kan du skicka din åsikt även per e-post eller skriftligt till Sibbo kommuns registrering på adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 Sibbo under rubriken ”Strukturmodeller för G28 Generalplan för Sibbo”.

I augusti 2023 ordnar vi ett webbinarium på 10.8.2023 kl. 17.00 samt offentliga tillställningar på olika håll i Sibbo kommun. Vid webbinariet och tillställningarna presenterar vi strukturmodellerna. När och var tillställningarna ordnas samt länken till webbinariet informeras separat i god tid.

Sektorn för samhälle och miljö
Planläggning
Sibbo 15.6.2023

 

Senast uppdaterad 09.06.2023