Sipoon uuden yleiskaavan rakennemalliluonnokset nähtäville

Sipoon uuden yleiskaavatyön yhteydessä olemme laatineet kolme rakennemallivaihtoehtoa viitoittamaan ja kuvaamaan Sipoon mahdollisia erilaisia kehityskulkuja. Rakennemallit ovat karttoja, joilla kuvataan muun muassa tulevaisuuden asumisen ja palveluiden painopistealueet, liikkumisen kehittämistarpeet sekä virkistyksen ja matkailun merkittävimmät alueet ja yhteystarpeet.

Rakennemallivaihtoehdot on tarkoituksella laadittu toisistaan poikkeaviksi siten, että ne esittävät aidosti vaihtoehtoisia kehityskulkuja tulevaisuuden Sipoolle. Rakennemallivaihtoehdot esitetään karttamuodossa. Rakennemallien laatimisessa olemme huomioineet yleiskaavalle päätetyt tavoitteet sekä kuntalaisilta ja päättäjiltä aiemmin saadun palautteen. Kuntalaisille suunnatun yleiskaavan aloituskyselyn tuloksiin pääset tutustumaan yleiskaavan internet-sivuilla.

Yleiskaavan luonnoksen suunnittelu käynnistyy syksyllä 2023. Yleiskaavaa tullaan suunnittelemaan rakennemalleihin saadun palautteen ja vaikutusten arvioinnin perusteella siten, että kolmesta rakennemallivaihtoehdosta muokataan yksi lopullinen, joka päätöksentekijöiden hyväksynnän jälkeen ohjaa yleiskaavaluonnoksen laadintaa.

Tietoa yleiskaavan rakennemallivaihtoehdoista löydät yleiskaavan verkkosivuilta osoitteesta https://mpt.link/sipoonyleiskaava Rakennemallivaihtoehtoihin voit tutustua myös Sipoo-Infon toimipisteissä Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) ja Söderkullassa (Amiraalintie 2) niiden aukioloaikoina ajalla 15.6.2023-15.9.2023.

Osallistu ja vaikuta Sipoon yleiskaavan rakennemalleihin!

Nyt keräämme palautetta rakennemallivaihtoehdoista. Haluamme tietää, mitä mieltä olet niistä erilaisista valinnoista, joita rakennemallivaihtoehdoissa on tehty. Miten ne vaikuttavat sinun elämääsi ja arkeesi tulevaisuuden Sipoossa?

Tutustu rakennemalleihin Sipoon yleiskaavan internet-sivuilla ja anna palautetta niistä vastaamalla kyselyyn 15.9.2023 mennessä osoitteessa https://bit.ly/rakennemallikysely

Halutessasi voit lähettää mielipiteesi myös sähköpostitse tai kirjallisesti kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO, otsikolla: G28 Sipoon yleiskaavan rakennemallit.

Elokuussa 2023 järjestämme verkossa webinaarin 10.08.2023 klo 17 sekä eri puolella Sipoota yleisötilaisuuksia, joissa esittelemme rakennemalleja. Webinaarilinkistä sekä asukastilaisuuksien aikataulusta ja pitopaikoista tiedotetaan vielä hyvissä ajoin erikseen.

Yhdyskunnan ja ympäristön toimiala
Kaavoitus
Sipoossa 15.6.2023

 

Viimeksi muokattu 09.06.2023