Schaktning och krossning, Spjutsundsvägen 636, Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller

Miljötillsynschefens beslut 14.7.2022 § 10 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen julkipano.fi samt som pdf 15.7.-22.8.2022.

Besvärstiden utgår 22.8.2022.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Miljöövervakning
Sibbo den 15.7.2022

Senast uppdaterad 15.07.2022