Louhinta ja murskaus, Spjutsundintie 636, Päätös tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta

Ympäristövalvontapäällikön päätös 14.7.2022 § 10 ja siihen liittyvä valitusosoitus ovat julkisesti nähtävinä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi sekä pdf versiona 15.7.-22.8.2022.

Valitusaika päättyy 22.8.2022.

Lisätietoja antaa Anu Juvonen p. 050 548 7596

Ympäristövalvonta
Sipoo 15.7.2022

Viimeksi muokattu 15.07.2022