S30 Detaljplan för Joensuu gård, utkastet framlagt 

Detaljplaneringen av Joensuu gård (plan S30) som ingår i kommunens planläggningsprogram inleds. Planområdet ligger invid Nya Borgåvägen ca 1,5 km från Söderkulla västerut. Avsikten med planarbetet är att i anknytning till Joensuu gård möjliggöra byggandet av fritidsbostäder och bostadstomter som stöder gårdens verksamhet. Samtidigt undersöks möjligheterna till utvidgning av servicen på området.

Utkastet till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 31.3.2022 – 2.5.2022 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider, i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) och på kommunens webbplats https://www.sipoo.fi/sv/planlaggning-och-utveckling/anhangiga-detaljplaner/s30-joensuu-gard/

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 2.5.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, samt planläggare Jenny Hölttä, tfn. 046 921 4938, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

 

Utvecklings- och planläggningscentralen
Sibbo 31.3.2022 

Senast uppdaterad 23.03.2022