S26 Detaljplaneändringen för Lärdomsvägen, utkastet framlagt

Beredningsmaterialet för utkastet till detaljplan läggs fram. Det område som berörs av detaljplaneändringen är beläget på norra sidan av Söderkulla centrum. Syftet med detaljplaneändringen är att utveck­la Söderkulla centrum för boende i och med att skolfunktioner upphört i området. Det blir möjligt att fortsätta daghemsverksamheten och ungdomsverksamheten och att bygga ut Servicehuset Linda. Man upp­skattar att planområdet får bostäder för ca 300 nya invånare.

Utkastet till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 15.12.2023 – 2.2.2024 vid SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider. Man kan också bekanta sig med beredningsskedets planmaterial på kommunens webbplats www.sibbo.fi/s26.

Eventuella åsikter om utkastet ska lämnas in skriftligt senast 2.2.2024, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Utkastet finns framme också vid invånartillfället där planerarna är anträffbara onsdag 10.1.2024 mellan kl 17.00–19.30 i Söderkulla bibliotekets aula (Amiralsvägen 2).

Tilläggsuppgifter ger planläggare Pieta Kupiainen tfn. 050 432 8644, samt tf planläggningschef Dennis Söderholm, tfn 0401417043, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Markanvändningssektionen
Sibbo 15.12.2023

 

Senast uppdaterad 13.12.2023