S17E Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen, detaljplan och detaljplaneändring, förslaget framlagt

Detaljplanens förslagsmaterial läggs fram. Planområdet har lösgjorts från detaljplan S 17C  Söderkulla centrum till ett eget planområde. Till planeringsområdet hör korsningsområdet mellan Nya Borgåvägen (lv 170) och Söderkullavägen (11689) och Eriksnäsvägen (11687). Detaljplanen gör det möjligt att bygga en rondell i korsningen.Förslaget till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 8.2.–12.3.2021 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi>Planläggning och utveckling>anhängiga detaljplaner.

Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 12.3.2021 kl. 14:00, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Pieta Kupiainen, tfn. 0504328644, samt detaljplanechef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957. E-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Kommunstyrelsen

 

Senast uppdaterad 09.02.2021