S17E Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteys, asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus nähtäville

Asemakaavan ehdotusaineisto asetetaan nähtäville. Kaava-alue on irrotettu omaksi kaava-alueekseen Söderkullan keskustan asemakaava-alueesta (S17C). Suunnittelualueeseen kuuluu Uuden Porvoontien (Mt 170), Söderkullantien (11689) ja Eriksnäsintien (11687) risteysalue. Asemakaava mahdollistaa kiertoliittymän rakentamisen risteykseen. Asemakaavaehdotus on MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 8.2.–12.3.2021 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) ja Sipooinfo Söderkullassa (Amiraalintie 2) niiden aukioloaikoina, sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi>Kaavoitus ja kehittäminen>vireillä olevat asemakaavat.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti 12.3.2021 klo 14:00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.Lisätietoja antavat kaavoittaja Pieta Kupiainen, puh. 0504328644, sekä asemakaavapäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kunnanhallitus

Sipoossa 4.2.2021

Viimeksi muokattu 09.02.2021