S 20 Detaljplan för Söderkulla gård bostadsområde, utkastet framlagt

Beredningsmaterialet för detaljplanen är framlagt 23.6-26.8.2022 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby), Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) och på kommunens hemsida.

Planutkastet består av kartan och planbeskrivningen. Planutkastet är en skiss över områdets framtida markanvändning. Utkastet utvecklas alltefter växelverkan och planeringen framskrider.

De skriftliga åsikterna ska vara kommunen tillhanda senast 26.8.2022 kl. 14, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Det är möjligt att lämna frågor och kommentarer elektroniskt via webbsidan Din åsikt.

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet ger
planläggare Niina Tiittanen, tfn 040 541 7596, niina.tiittanen@sibbo.fi och
planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn. 050 409 3957 jarkko.lyytinen@sibbo.fi.

Markanvändningssektionen
Sibbo den 23.6.2022

Senast uppdaterad 22.06.2022