Riksdagsvalet i Sibbo 2023

 

Riksdagsval förrättas i Finland söndagen den 2 april 2023 kl. 9.00–20.00.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sänder ut ett meddelandekort till de röstberättigade enligt de uppgifter som fanns antecknade i befolkningsdatasystemet 10.2.2023. Den som inte fått kortet, eller vars kort har felaktiga uppgifter, kan framställa rättelseyrkande hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata senast 17.3.2023 före kl. 16.

Förhandsröstning

I Sibbo förrättas förhandsröstning 22–28.3.2023 på följande fasta förhandsröstningsställen:

 • Sibbo huvudbibliotek, Nickby, Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo
 • Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla
  • onsdag–fredag 22–24.3 kl. 9.00–18.00
  • lördag–söndag 25–26.3 kl. 10.00–18.00
  • måndag–tisdag 27–28.3 kl. 9.00–20.00

Ambulerande förhandsröstning ordnas enligt följande:

 • Södra Paipis skola, Skolbacken 50, onsdag 22.3 kl. 17–20
 • Borgby Branddepå, Borgnäsvägen 432, torsdag 23.3 kl. 17–20
 • Hindsby Byagården, Martisvägen 66, lördag 25.3 kl. 12–15
 • Simsalö skola, Simsalö, söndag 26.3 kl. 12–15
 • Gesterby branddepå, Gesterbyvägen 83, söndag 26.3 kl. 12–15
 • Salpar skola, Salparvägen 11, måndag 27.3 kl. 17–20
 • Byarsborg i Spjutsund, Storruddsvägen 22, tisdag 28.3 kl. 17–20

 

Varje röstberättigad får oberoende av hemort förhandsrösta på alla allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet och utomlands. Mera information om förhandsröstningsställen finns på justitieministeriets valinformations- och resultattjänst https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/sv/index.html.

För personer som är intagna på sjukhus eller anstalt ordnas förhandsröstning om vilken det kungörs på vederbörande inrättning.

Hemmaröstning

Personer vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett röstnings- eller förhandsröstningsställe får förhandsrösta i sitt hem. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen.  Anmälan kan göras antingen per telefon eller brev till Centralvalnämnden i Sibbo (kontaktuppgifter nedan) senast tisdag 21.3.2023 före kl. 16.

Valförrättningen på valdagen

Vallokalerna är öppna på valdagen 2.4.2023 kl. 9.00–20.00. På valdagen kan man endast rösta på det röstningsställe som finns angivet på meddelandekortet.

Röstningsställen:

 1. Paipis, Norra Paipis skola, Paipisvägen 1098
 2. Tallmo, Talman koulu, Satotallmovägen 11
 3. Kyrkoby, Sibbo Enter, Stora Byvägen 14
 4. Nickby, Nickby Hjärta, Stora Byvägen 12
 5. Västerskog, Hedåsen, Hedåsvägen 17
 6. Söderkulla, Miili (Sipoonlahden koulu), Söderkulla skolväg 7
 7. Box, Boxby skola, Spjutsundsvägen 71

Väljaren ska beakta

Väljaren måste både vid förhandsröstning och röstning på valdagen kunna styrka sin identitet. Meddelandekortet är ingen förutsättning för att få rösta och duger inte till att styrka identiteten.

 

Centralvalnämnden i Sibbo kommun

Klockarbackavägen 2, PB 7, 04131 Sibbo

tfn 050 432 5408

Sibbo 8.2.2023

 

Senast uppdaterad 22.03.2023