Eduskuntavaalit Sipoossa 2023

 

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023 klo 9.00–20.00.

Digi- ja väestötietovirasto lähettää kaikille äänioikeutetuille ilmoituskortin niiden tietojen mukaan, jotka olivat väestötietojärjestelmässä 10.2.2023. Henkilön, joka ei ole saanut korttia tai jonka kortissa on virheellisiä tietoja, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 17.3.2023 ennen klo 16.

Ennakkoäänestys 

Ennakkoäänestys järjestetään 22.–28.3.2023 seuraavissa kiinteissä ennakkoäänestyspaikoissa:

 • Sipoon pääkirjasto, Nikkilä, Pohjoinen koulutie 2, 04130 Sipoo
 • Söderkullan kirjasto, Amiraalintie 2, 01150 Söderkulla
  • keskiviikko–perjantai 22.–24.3. klo 9.00–18.00
  • lauantai–sunnuntai 25.–26.3. klo 10.00–18.00
  • maanantai–tiistai 27.–28.3. klo 9.00–20.00

Kiertävä ennakkoäänestys järjestetään seuraavasti:

 • Södra Paipis skola, Koulumäki 50, keskiviikko 22.3. klo 17–20
 • Linnanpellon paloasema, Pornaistentie 432, torstai 23.3. klo 17–20
 • Hindsbyn Byagården, Martiksentie 66, lauantai 25.3. klo 12–15
 • Simsalön koulu, Simsalö, sunnuntai 26.3. klo 12–15
 • Gesterbyn paloasema, Gesterbyntie 83, sunnuntai 26.3. klo 12–15
 • Salpar skola, Salparintie 11, maanantai 27.3. klo 17–20
 • Spjutsundin Byarsborg, Storuddintie 22, tiistai 28.3. klo 17–20

 

Jokainen äänioikeutettu voi kotipaikastaan riippumatta äänestää ennakkoon kaikissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa kotimaassa tai ulkomailla. Lisätietoja ennakkoäänestyspaikoista löytyy oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/.

Sairaalassa tai laitoksessa oleville henkilöille järjestetään ennakkoäänestys, josta ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa.

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko puhelimitse tai kirjeitse Sipoon keskusvaalilautakunnalle (yhteystiedot alla) viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.

Vaalitoimitus vaalipäivänä

Vaalihuoneistot ovat vaalipäivänä 2.4.2023 avoinna klo 9.00–20.00. Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty ilmoituskorttiin.

Äänestyspaikat:

 1. Paippinen, Norra Paipis skola, Paippistentie 1098
 2. Talma, Talman koulu, Satotalmantie 11
 3. Kirkonkylä, Sipoon Enter, Iso Kylätie 14
 4. Nikkilä, Nikkilän Sydän, Iso Kylätie 12
 5. Västerskog, Hedåsen, Hedåsintie 17
 6. Söderkulla, Miili (Sipoonlahden koulu), Söderkullan koulutie 7
 7. Box, Boxby skola, Spjutsundintie 71

Huomioitavaa äänestäjälle

Äänestäjän tulee sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä voida todistaa henkilöllisyytensä. Ilmoituskortti ei ole äänestämisen edellytys eikä se kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen.

 

Sipoon kunnan keskusvaalilautakunta

Lukkarinmäentie 2, PL 7, 04131 Sipoo

puh. 050 432 5408

Sipoossa 8.2.2023

 

Viimeksi muokattu 03.03.2023