RA8 Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen II, förslag framlagt

 

Kommunstyrelsen beslutade 13.3.2023 lägga fram förslaget till ändring av stranddetaljplan för Krokholmen II. Planändringen berör fastigheten 753-418-0001-0233. Planändringen möjliggör en ny byggnadsplats för fritidshus på planändringsområdet.

Förslaget till ändring av stranddetaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 30.3.–30.4.2023 vid SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och i SibboInfo Söderkulla (Amiralsvägen 2). Man kan också bekanta sig med planförslaget på kommunens webbplats www.sibbo.fi/ra8.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska lämnas in skriftligt senast 30.4.2023, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Niina Tiittanen tfn. 040 541 7596, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Kommunstyrelsen
Sibbo 30.3.2023

 

Senast uppdaterad 29.03.2023