Premiering av framgångsrika idrottare i Sibbo kommun år 2022

 

Bildningsutskottets fritidssektion i Sibbo premierar framgångsrika idrottare samt utser Årets tränare och Årets idrottsbragd.

För att sektionen ska ha tillgång till så fullständiga uppgifter som möjligt ber vi er vänligen skicka namn, meritförteckning samt kontaktuppgifter till de idrottare som vunnit en FM-medalj eller en värdefullare medalj. Uppgifterna ska lämnas in till Idrottstjänster med en elektronisk blankett senast 9.1.2023. Endast idrottare från Sibbo beaktas.

Nomineringarna till Årets tränare och Årets idrottsbragd jämte motiveringar ska skickas med en elektronisk blankett.

De uppdaterade kriterierna finns på adressen: www.sipoo.fi > Fritid och unga > Idrott > Stöd och bidrag för idrott

Ett fotografi av idrottarens/lagets idrottprestation, antingen från tävling eller träning, och ett fotografi av den nominerade tränaren eller idrottsbragden ska bifogas till blanketten. Fotografierna kommer att användas vid premieringstillställningen.

Anmälningsblankett: www.sipoo.fi > Fritid och unga > Idrott > Stöd och bidrag för idrott > Mina tjänster

Priserna delas ut vid premieringstillställningen i februari. En inbjudan till tillställningen skickas till de premierade efter fritidssektionens första möte år 2023.

Fritidssektionen

Sibbo 17.11.2022

 

Senast uppdaterad 20.12.2022