Pålnings- och spontningsarbete, Storörsvägen i Sibbostrand / Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller – YIT Housing Ab

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 18.4.2023 50 § har miljötillsynschefen godkänt YIT Housing Ab:s anmälan.

Miljötillsynschefens beslut 20.03.2024 § 4 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www. julkipano.fi samt Sibbo kommuns webbplats 21.3. – 29.4.2024.

Besvärstiden utgår 29.4.2024.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Beslut (pdf)

Miljöövervakning
Sibbo den 21.3.2024

 

Senast uppdaterad 21.03.2024