Östra Nylands välfärdsområde informerar 19.4.2022

 

Östra Nylands välfärdsområde söker välfärdsområdesdirektör

Östra Nylands välfärdsområde söker nu välfärdsområdesdirektör. Tjänsten är tidsbunden och tjänsteperioden är fem år. Ansökningstiden slutar den 3 maj 2022 kl. 15.00.

Välfärdsområdesdirektör rapporterar till områdesstyrelsen och ansvarar för verksamheten i de verksamhetsområden som lyder under områdesstyrelsen, samt leder och utvecklar välfärdsområdets förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet. Om arbetsuppgifter och ansvar bestäms närmare i välfärdsområdets förvaltningsstadga.

Lönesättningen består av en fast helhetslön. Mellan välfärdsområdet och välfärdsområdesdirektören ingås ett direktörsavtal. Sökanden kan framföra sin egen löneönskan.

Behörighetsvillkoren för tjänsten som välfärdsområdesdirektör är en lämplig högre högskoleexamen, god ledarerfarenhet och kännedom om den offentliga förvaltningen. Med hänsyn till tjänsteutövningen anses kännedom om välfärdsområdets verksamhetsområde och erfarenhet av förändringsledarskap vara meriterande.

Språkkunskapskraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Övriga språkkunskaper räknas som merit. Dessutom förväntas god ledarskaps- och interaktionsförmåga. Goda färdigheter att uppnå resultat i samarbete med den politiska ledningen räknas också som merit.

Jobbannonsen har publicerats på kuntarekry.fi, arbetsnyckel 432719.

 

Välfärdsområdesstyrelen behandlar inrättande av övriga tjänster den 21 april 2022

Inrättande av tjänsterna som social- och hälsovårdsdirektör och räddningsdirektör står på välfärdsområdesstyrelens föredragningslista den 21 april 2022. Välfärdsområdesstyrelen behandlar också inrättande, rekryteringsprocess och behörighetsvillkoren för tjänsterna som personal-, digitaliserings-, kommunikations-, förvaltnings-, ekonomi- och utvecklingsdirektörer.

 

Länkar

Kuntarekry.fi

Föredragningslista

 

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. ostranyland.fi

 

Senast uppdaterad 19.04.2022