Offentlig kungörelse: Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt vattenlagen

Ärende
Vasa förvaltningsdomstols beslut 22.03.2024 nr 340/2024 om besvär i ett vattenhushållningsärende, hållande av strandbank, Sibbo.

Ändringssökande och den som ansöker om tillstånd
JJBP Finland Oy

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga
Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 22.03.2024 – 29.04.2024 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Offentlig kungörelse (pdf)

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL

 

Senast uppdaterad 22.03.2024