Julkinen kuulutus: Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 22.03.2024 nro 340/2024, valitus vesitalousasiassa, rantapenkereen pysyttäminen, Sipoo.

Valittaja ja luvan hakija
JJBP Finland Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 22.03.2024 – 29.04.2024 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Julkinen kuulutus (pdf)

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

 

Viimeksi muokattu 22.03.2024