Offentlig kungörelse, Vasa förvaltningsdomstol: Besvär över beslut enligt vattenlagen, NCC Industry Oy

Ärende

Sökande NCC Industry Oy har inlämnat till Vasa förvaltningsdomstol ett besvär över beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland 6.3.2024 nr 51/2024 i ett tillståndsärende enligt vattenlagen (Undantag från förbudet att äventyra de naturliga förhållandena i en källa, Sibbo).

Regionförvaltningsverket har förkastat ansökan gällande rätten för undantag från förbudet att äventyra de naturliga förhållandena i källor.

Tillgänglighållande av en besvärshandling

Denna kungörelse och besväret hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/ sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesv ar.html) under tiden 16.5. – 13.6.2024.

Offentlig kungörelse (pdf)

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL

 

 

 

Senast uppdaterad 16.05.2024